Scientific Linux

W co grać ?

Pierwsza gra dająca mnóstwo emocji to star wars battlefront do pobrania, tam możemy ścierać się ze złem świata. Wchodzimy w daleką przyszłość gdzie zaciera się granica pomiędzy ludźmi a robotami. Wchodzimy do amerykańskiego oddziału, do swojej dyspozycji mamy specjalistyczne technologie DNI. W trakcie gry możemy zmienić płeć i wygląd najważniejszego bohatera. Gra przeszła zmiany, zamiast ciągu misji mamy do zrobienia pojedyncze misje, gdzie trafiamy do centrum dowodzenia. Pełna emocji gra, jaka jest ogólnie dostępna.

field_vote: 
Пока без оценки

Linux помогает раскрывать тайны Вселенной

Европейский совет по ядерным исследованиям опубликовал под свободной лицензией Creative Commons CC0 все данные, собранные в ходе работы Большого адронного коллайдера. Представлены также программные инструменты для анализа данных на базе Linux.

Ученые ЦЕРН наедятся, что инициатива поможет независимым ученым заняться собственными исследованиями, а для студентов опубликованные данные послужат отличным образовательным материалом.

Вышел Scientific Linux 6.0 — дистрибутив для ученых мужей

Трой Доусон (Troy Dawson) анонсировал выпуск Scientific Linux 6.0 — дистрибутива, собранного из общедоступного исходного кода Red Hat Enterprise Linux 6 с некоторыми дополнительными программами, используемыми в академических кругах. Новая версия получила кодовое имя «Carbon».